Användarvillkor 

Genom att acceptera denna samtyckeshandling godkänner du att Jobbet.se och 4Recruit samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som sägs nedan.

Användare som registrerar sig hos Jobbet.se ansvarar själv för att den information man registrerar är med verkligheten överensstämmande och uppdaterad.

Arbetsgivare accepterar genom att godkänna nyttjandevillkoren att använda jobbet.se till att söka efter och kontakta kandidater i syfte att erbjuda en anställning. Privatpersoner accepterar genom att godkänna användarvillkoren att använda jobbet.se och att ställa sig till förfogande som arbetssökande. Anställningsvillkoren kommer parterna överens om utan inblandning av jobbet.se.

Jobbet.se förbehåller sig rätten att utan föregående varning rensa bort sådan information i databasen som vi uppfattar som olaglig, oetisk, diskriminerande eller på annat sätt olämplig. Detta innebär också att arbetsgivare eller privatpersoner som använder databasen på ett sätt som enligt vår bedömning inte motsvarar tjänstens syften enligt ovan, kan komma att avregistreras från jobbet.se

Privatpersoner måste regelbundet besöka sin startsida för att uppdatera sitt CV etc.

Personuppgiftspolicy (PUL)

I denna personuppgiftspolicy redogörs närmare för vilka personuppgifter som behandlas på jobbet.se, vad syftet med behandlingen av personuppgifter är, din rätt att få information om behandling av personuppgifter samt vårt ansvar i fråga om behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss i samband med registrering av ditt CV på jobbet.se. De personuppgifter vi sålunda behandlar är t.ex. uppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress samt övrig information som du lämnar om dig själv i ditt CV.

All behandling av personuppgifter på jobbet.se sker i enlighet med vid var tid tillämpliga regler i personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191), Datainspektionens föreskrifter samt denna policy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i samband med registrering av din CV på jobbet.se kommer att behandlas av oss eller av någon vi samarbetar med för att erbjuda dig de rekryteringstjänster som du efterfrågar av oss.

Våra 4Recruit kunder som använder rekryteringsverktyget jobbet.se kan också få åtkomst till dina personuppgifter när du sökt en ledig tjänst genom detta verktyg.

Dina personuppgifter kan också komma att användas vid vår direktmarknadsföring till dig. Däremot kommer vi inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Vi kan  komma att lämna uppgifterna till tredje part i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

Uppgifterna kan även komma att användas för statistik och förbättring av webbplatsens innehåll och för uppdatering av våra databaser.

Genom att registrera ditt CV på jobbet.se anses du samtycka till ovan nämnda behandling.

I vår policy ingår att inte begära känslig information från arbetssökande på jobbet.se. Du behöver därför inte lämna uppgifter om t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv i din ansökan eller ditt CV till oss.

Personuppgifterna som du lämnar till oss sparas bara så länge som du själv önskar. Du har möjlighet att när du vill uppdatera dina uppgifter eller begära att uppgifter tas bort.

Rätt att få information

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Observera att vi enbart har tillgång till de personuppgifter som du själv har lämnat till oss
i samband med registrering av ditt CV på jobbet.se. Om du vill veta huruvida jobbet.se behandlar personuppgifter om dig eller inte kan du skicka en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran om det till oss på adressen nedan.

Personuppgiftsansvar

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på jobbet.se är LS Jobbet AB, 556375-2822,
Fyristorg 6, 753 10 Uppsala. 

Användarens skyldighet

Som användare ansvarar du för din egen kommunikation och resultatet därav. Du får inte: publicera material skyddat av upphovsrätt, såvida du inte innehar upphovsrätten eller har ägarens tillstånd att publicera materialet; publicera material som inkräktar på någons immateriella rättigheter eller någons privatliv; publicera material som är obscent, kränkande, hotfullt, trakasserande, våldsamt, hatiskt, eller känsligt för en annan användare, person eller grupp; publicera bilder av sexuell eller erotisk karaktär eller uttalanden; publicera reklam eller annonser för företag/produkter, skicka kedjebrev eller pyramidspel, utge dig för att vara en annan person eller publicera material som innehåller virus, trojanska hästar eller andra program som är ute efter att skada eller störa vårt system.

När du skickar in material till en allmän eller skyddad del av webbplatsen, via exempelvis forum och chats, ger du oss och våra partners rätt att ändra i samt använda materialet som vi vill i vår verksamhet och i andra media, såväl i Sverige som utomlands. Du tillåter också alla användare att få tillgång till, visa och reproducera detta material för personligt bruk.

Registrering och lösenord

Du har ansvaret för att din registreringsinformation och lösenord förblir konfidentiellt. Du ansvarar för allt användande inom ramen för din registrering, oavsett om du har givit ditt tillstånd eller ej. Det är också ditt ansvar att omedelbart meddela oss om någon otillbörligt använt ditt konto eller dina uppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats har länkar till andra siter. Dessa länkar presenteras uteslutande som en service för dig och är inte på något sätt ett stöd eller en garanti för materialet på de webbplatser som vi länkar till. Vi ansvarar inte för material på tredje parts webbplats och gör ingen bedömning av det materialet. Om du väljer att använda en länk till en tredje parts site gör du det helt på eget ansvar.

När du använder denna webbplats har du accepterat att inte sälja eller överföra de rättigheter du har här till tredje person. Du accepterar också att inte använda webbplatsen otillbörligt i kommersiellt syfte.

Jobbet.se Ansvar

Eftersom det är svårt att säkert identifiera personer via Internet, kan jobbet.se inte garantera att alla är den som de utger sig för att vara. Eftersom vi inte kan och inte är inblandade i affärer mellan användare och användare eller kontrollerar hur våra användare uppför sig, kan vi inte hållas ansvariga vid en eventuell konflikt användare emellan. Därför befriar du oss och våra anställda från skuld, fordran eller skadeståndskrav som kan uppstå i en konflikt mellan dig och en annan användare.

Du tar på dig allt ansvar för innehållet i din registrering eller annat material som du publicerar hos oss. Vi kan inte heller hållas ansvariga för beslut som fattas kring en eventuell anställning du fått eller inte fått via sökning eller andra kontakter via vår webbplats.

Vi garanterar inte att webbplatsen alltid ska fungera eller att vår server är fri från virus eller annat skadligt. Om du använder webbplatsen och det resulterar i att du behöver ersätta data eller utrustning, ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Webbplatsen och materialet presenteras utan några garantier för exakthet, pålitlighet och fullständighet. Detta gäller material, tjänster, mjukvara, text grafik och länkar.

Säkerhetsregler

Användare är förbjudna att inkräkta på eller försöka inkräkta på webbplatsens säkerhetssystem genom att
a.    använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare,
b.    försöka testa systemets sårbarhet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd,
c.    att försöka störa servicen för en annan användare genom att skicka virus, skicka obeställd, oönskat e-post eller liknande
d.    i övrigt skicka oönskad e-post, såsom reklam och erbjudanden, eller
e.    förfalska en "TCP/IP packet header" eller del av informationen i e-post. Brott mot system- eller nätverkssäkerheten kan resultera i åtal. Vi kommer att undersöka sådana brott och kan då vid behov involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

Särskilda regler

Webbplatsen får endast användas av individer som söker jobb och karriärråd och av arbetsgivare som söker personal. Vi förbjuder uttryckligen följande typer av användning: - Att registrera falsk, inkorrekt information eller publicera biografisk information som är inte är korrekt, som är falsk eller som är bristfällig samt information som inte är ditt eget CV. - Att registrera någon form av franchise, pyramidspel, "klubbmedlemskap" eller annan affärsverksamhet som kräver omedelbar betalning eller återkommande betalningar. - Ändra eller radera material publicerat av annan person eller grupp. - Att använda någon typ av mjukvara eller verktyg för att störa eller försöka störa webbplatsen. - Göra något som sätter en orimlig belastning på webbplatsen. - Att tillåta en tredje person att använda ditt lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor. - Att använda någon mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive utan undantag webbläsare,spiders, robotar, avatars eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på denna webbplats, annat än de sökmotorer som jobbet.se erbjuder eller andra generella webbläsare från tredje part (t. ex. Netscape Navigator, Microsoft Explorer). - Att försöka dechiffrera, montera ner eller bygga om den mjukvara som vår webbplats består av.

Dessa villkor kan ändras genom meddelande till Användaren minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, eller genom att ändrade villkor publiceras på Webbplatsen varvid dessa träder i kraft 90 dagar efter publicering utan särskilt meddelande till Användaren.
 

Ytterligare villkor

Vissa områden på denna webbplats är underkastade ytterligare användarvillkor. Vid användande av dessa områden, eller delar av, skall även dessa ytterligare villkor gälla.
 

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Om cookies

Jobbet.se använder cookies för ett flertal olika funktioner. Har du av en eller annan anledning stängt av cookies in din webbläsare så kommer jobbet.se inte att fungera korrekt. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies. På Jobbet.se används cookies till att identifiera dig som användare både när du är inloggad och inte inloggad.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två kategorier av cookies. Den ena kategorins sparar en fil permanent på din dator. Den andra kategorin av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att koppla information, som exempelvis vilket loginnamn du använder. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett fullgott sätt. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

Dela

Annonser

#A-balans banner